• İlyas Salman'dan Torununa Manidar İsim Koydu, Gündem Oldu


    İlyas Salman'dan Torununa Manidar İsim! Türkiye'yi Ayağa Kaldıran Olaya Gönderme!
    Kimi bu ismi desteklerken, büyük bir kesim tarafından eleştiriye neden oldu. Türkiye'nin son zamanlarda yaşadıkları ile 5-6 yıldır yaşadıkları kıyaslandığında göndermedeki manidarlık sorgulanır hale geldi.
    Peki bu göndermedeki amaç neydi, ve neyi yaşatmak istiyordu.
    Tüm ayrıntıları okumak için görsele tk.layarak ilerleyiniz...

    Fotoğraf: 1 / 7